Vælg dit sprog:

Norsk Dansk English Svenska

Ydelser

IBKA har især specialiseret sig i højtryksrensning, tørstofsugning, industrislamsugning samt dekantering af slamprodukter.

Varmevekslere

IBKA rengør alle former for røropbyggede enheder indenfor raffinaderier, kraftværker, kraft-/varmeværker og alle former for procesudstyr hos industrivirksomheder.

Tankrensning

I mange år, har en af IBKAs vigtigste specialer været tankrensning. Gennem de mange forskellige opgaver, har vi erhvervet en omfattende knowhow og betragter os således som specialister inden for dette felt.

Tårnspuling

Med IBKA's automatiske tårnspuleudstyr, samt en specialudviklet teknologi for rengøring af produktionskolonner og lignende udstyr, opnås der optimale fordele for beskyttelse af personer og miljø.

Kraftværker

IBKA har, under sine opgaveafviklinger på kraftvarmeværkerne gennem årene, udført alle typer af opgaver, hvor der er behov for; afrensning, højtryksspuling, tømning, sugning, flytning, mammutstøvsugning m.m.v.

Kedel-/ovnrensning

Rensningen foregår typisk i de områder og afsnit i kedlen, hvor ophobning af slagge m.v. forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget driftstemperatur, og dermed nedsat effekt.

Mammutsugning - specialsugning

IBKA's tør-/vådsugere – såkaldte "mammut-lastbiler" – kan bruges, hvor der er behov for særlig assistance. Vi tilbyder mammutkapaciteten indenfor alle områder i industri- og byggesektoren.

Skorstensrensning

Sod- og svovlbelægning, der gradvist opbygges i skorstene vil, når de får lov at vokse, periodisk afrives med røggasserne og blive spredt ud i det omgivende miljø. Disse belægninger fjernes med specialudstyr.

Rengøring af rørsystemer

Med højt udviklede teknikker og specielt konstruerede hjælpeværktøjer, som „roto-fan“ tubecleaner og automatiske to-slange pistoler, udfører IBKA alle former for specialrensning af rørsystemer med faste belægninger.

Beholderrengøring med Bullworker

IBKA tilbyder tankrengøring med en tank-vasker, der ved sin opbygning og elipseformede rotation, afrenser alle områder på tankvæggene.

Ultra højtryk

Med IBKA's specielle Ultra Højtryksanlæg på op til 3.000 bar, er det kun fantasien, der sætter grænse for de opgaver, der kan løses.

Betonrenovering og hydronedbrydning

IBKA's Aqua-cutter fjerner omhyggeligt og effektivt beskadiget beton på både vandrette og lodrette overflader – fra broer, broen dæk, søjler, gulve, lofter, vægge, osv.

Overfladerengøring

Rotorspuleren – populært kaldet "slåmaskinen" – giver mulighed for hurtigere, lettere og meget miljøvenlige metoder til at løse serviceopgaver på.

Total Waste Management

Som en del af Norsk Gjenvinning-koncernen tilbyder IBKA en samlet løsning til affaldshåndtering, i forbindelse med vores øvrige ydelser. Det betyder, at du kun har brug for én leverandør for at imødekomme virksomhedens behov for affaldsløsninger.