Vælg dit sprog:

Norsk Dansk English Svenska

Kedel-/ovnrensning

Rensningen foregår typisk i de områder og afsnit i kedlen, hvor ophobning af slagge m.v. forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget driftstemperatur, og dermed nedsat effekt.

Vand

IBKA har gennem årene beskæftiget sig med rensning af alle former for ovne, industri- og forbrændingskedler i Storbritannien og Danmark.

Rensningen udføres typisk i de områder og afsnit i kedlen, hvor ophobning af slagge og af støv forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget driftstemperatur, og dermed nedsat effekt. Det kan være i fyrrum, primær og sekundære forbrændingsrum, luftforvarmere, economizere, elektrofiltre, vand- og røggassider.

De til stadighed nyudviklede kedelkonstruktioner, de øgede sikkerhedskrav ikke mindst til og personbeskyttelse, har medført, at IBKA løbende har udviklet og udvikler robotter, specialdyser og manipulatorer, for at kunne udføre en effektiv, økonomisk, miljø- og arbejdsmiljø sikker rengøringsservice.

Som et miljømæssigt aktiv kan IBKAs spilde- og brugsvandsbehandlingssystem kobles på rengøringsprocessen, og sikre et højt genbrug af procesvandet. Både et positivt økonomisk såvel som et miljømæssigt perspektiv.

Rengøring med eksplosiver

IBKA kan tilbyde rensning af kedelsektioner med kontrollerede dynamitsprængninger, der udføres af vores uddannede sprængningsmedarbejdere – der alle har de nødvendige tilladelser og uddannelsescertifikater

Der er mange indlysende fordele ved at bruge sprængstoffer:

  • Eksplosioner kan være udføres når kedlen er i drift
  • Store økonomiske besparelser i forhold til andre konventionelle former for rengøring i kedler
  • Rengøring med sprængning kan gennemføres under meget snævre forhold, eksempelvis i rørbundter
  • IBKA kan med videooptagelse dokumentere resultatet af en eksplosiv rengøring under drift ved brug af specielt varmeresistent kameraudstyr.

IBKA har gennem årene udført sprængningsrengøring på mere end 25 kraftvarmeværker i Skandinavien.

 Du kan når som helst ændre dine ønsker for kommunikation. Se mere information i vores databeskyttelseserklæring.