Vælg dit sprog:

Norsk Dansk English Svenska

Varmevekslere

IBKA rengør alle former for røropbyggede enheder på raffinaderier, kraftværker, kraft-/varmeværker og alle former for procesudstyr på industrivirksomheder.

Med vores højtryksanlæg, hot-wateranlæg, specialudviklede dyssesortimenter, specialværktøj, manipulatorer og robotopbygninger til de forskellige opgaver, kan opgaverne løses med en høj kvalitet i afrensningsgrad og med stor effektivitet og sikkerhed i arbejdsfasen.

IBKA har stor erfaring i planlægning og projektstyring af større rengøringsopgaver f.eks i forbindelse med shutdowns, hvor færdigt arbejdet til tiden - er nøgleordet.

IBKA kan også tilbyde rengøring af varmevekslere i lukkede containere på en mobil vaskeplads.

For optimal ydeevne

Varmeveksleren er en lydløs unit på mange industrianlæg. Der er ingen bevægelige dele, og de bliver derfor ofte betragtet som et udstyr, det ikke er nødvendigt at vedligeholde, men varmevekslere skal renses og vedligeholdes ligesom alt andet udstyr. Selv om vedligeholdelsesudgifterne er relativt lave i forhold til køleaggregater og pumper, skal serviceterminerne overholdes. Regelmæssig forebyggende vedligeholdelse er afgørende for at sikre produktion og systemets oppetid, og vil bidrage til at undgå fejl og nedbrud på udstyret.

At udføre service på udstyr som ikke er vedligeholdt koster ofte mere – hvor der derimod er tusindvis af kroner sparet ved at holde udstyret rent, effektivt og driftssikkert. Uden regelmæssig forebyggende vedligeholdelse, kan et system blive udsat for tilsmudsning med biofilm og snavs eller skaller af kalk og mineraler. Dette kan føre til et ikke planlagt og dyrt driftsstopDu kan når som helst ændre dine ønsker for kommunikation. Se mere information i vores databeskyttelseserklæring.