Vælg dit sprog:

Norsk Dansk English Svenska

Tankrensning

I mange år, har en af IBKAs vigtigste specialer været tankrensning. Gennem de mange forskellige opgaver, har vi  erhvervet en omfattende knowhow og  betragter os således som specialister inden for dette felt.

Et af IBKA største aktiver gennem årene har været tankrensningsopgaver under enhver form. Gennem mangeartede opgaver og kategorier, har IBKA opbygget et knowhow der gør os til specialister på området.

IBKA har alt udstyr til en komplet tankrengøring: Højtryksanlæg, Tankvasker, Bull-worker og håndholdt udstyr. Vi har slam- og tørstofsugere, ADR og ATEX godkendte til transport af produkter. IBKA råder over sandvaskeudstyr og alle former for sikkerheds- og miljøudstyr.

IBKA tilbyder totalløsninger, eksempelvis ved efterbehandling af overflader med sandblæsning og maling i samarbejde med vores godkendte leverandører.

Ved rensning af store olietanke er der en del affald, såsom olieslam, rustflager og mange andre forureninger. Denne type miljøfarligt affald, inkl. procesvand, kan IBKA transportere og aflevere på godkendte modtagestationer.

IBKA kan, med vores dekanteranlæg, tilbyde at separere affald i to eller tre faser (olie/vand og fast affald eller olie, vand og fast affald) således at deponeringsudgiften minimeres.

Alle opgaver udføres under nøje overholdelse af alle sikkerheds- og miljøkrav.Du kan når som helst ændre dine ønsker for kommunikation. Se mere information i vores databeskyttelseserklæring.