Industri- og offshore-tjenester i NG-koncernen samles under IBKA-navnet

Fra nytår samles alle industri- og offshore-tjenester i NG-koncernen under navnet IBKA. Det betyder, at Norsk Gjenvinning Industri (NGI) skifter navn til IBKA Norge AS, og at al aktivitet i Skandinavien og Storbritannien samles i IBKA Gruppen.

– Vi vil skabe en samlet enhed, som er så stærk, at vi kan konkurrere om de største opgaver i Norden og for den sags skyld også i Nordeuropa. Ved at deles om kompetencer, tjenester, kunderelationer og kapacitet får vi nogle spændende muligheder for at satse endnu kraftigere på markedet, siger administrerende direktør Truls Vad Fjeldberg.

– IBKA er en etableret aktør i både Norge, Danmark og Storbritannien, og vi har derfor valgt at satse videre under dette navn, fortsætter Fjeldberg.

Han fortæller desuden, at 2017 var et rigtig godt år for IBKA, hvad angår nye aftaler, hvilket skaber et solidt fundament for 2018 og de kommende år.

Fjeldberg går fra rollen som direktør i Norsk Gjenvinning Industri til at lede hele IBKA Gruppen. Henrik Lorentsen Bøgeskov fra IBKA A/S i Danmark vil sammen med Trevor Moss fra Storbritannien få centrale roller i virksomhedens ledelse.

Samlet set vil virksomheden have 125 ansatte og 75 køretøjer samt et bredt spektrum af specialudstyr til udførelse af opgaver inden for håndtering af farligt affald, olie- og kemikaliesikkerhed, arbejde i kvælstofatmosfære, cirkulationsrensning, tankrengøring og rengøring med tøris.

Norsk Gjenvinning Industri AS og IBKA har i forvejen gode erfaringer med at samarbejde, blandt andet på Esso-raffinaderiet på Slagentangen i Norge, hvor både virksomheder og operatører i flere år har arbejdet side om side og trukket på hinandens kapacitet. Kunderne vil derfor ikke opleve de store forandringer. Hele IBKA Gruppen skal levere den samme gode kvalitet, som vi allerede i dag er kendt for på markedet.

Navneændringen træder i kraft fra midten af januar 2018. I starten af marts lanceres en ny hjemmeside og grafisk profil.