IBKA på Spildevandsteknisk årsmøde 2019

Traditionen tro deltog IBKA på Spildevandsteknisk årsmøde, der i år blev holdt ved Hillerød Forsynings nye anlæg.

Vanen tro havde vi medbragt vores hydrauliske dozer, der efter nedsænkning i slambassiner og spildevandstanke, suger slammet op til evt. en geotube, hvorefter slammet udvandes og det resterende tørstof køres til deponi.

Dozeren skabte stor opmærksomhed blandt de besøgende og gav anledning til at udveksle gode erfaringer og historier, ligeledes blev der åbnet op for nye muligheder.

En stor tak til alle der kom forbi vores udstillerstand og var med til at skabe en hyggelig stemning i Hillerød.