IBKA er i højt beredskab i forbindelse med coronarisiko

IBKA er i højt beredskab i forbindelse med coronarisiko, og arbejder forsat med fuld kapasitet. IBKA udfører samfundsmæssige kritiske opgaver. Vi tager den situation, der nu udvikler sig meget alvorligt, og vores hovedmål er at sikre, at vi har sunde og sikre medarbejdere, der forsat kan møde vores kunder på en god og sikker måde.

Der blev tidligt nedsat en beredskabsgruppe i Norsk Gjenvinning Konsern og lokalt i IBKA for at overvåge udviklingen og løbende vurdere og gennemføre passende risikobegrænsende foranstaltninger. De trufne foranstaltninger er foretaget i tæt samarbejde med vores operationelle afdelinger for at sikre løsninger, der fungerer lokalt, da dette varierer fra sted til sted og afdeling til afdeling.

Alle vores afdelinger har risikovurderet deres arbejde i forhold til situationen i de foregående to uger. Baseret på dette har vi udarbejdet og implementeret beredskabsplaner, der kontinuerligt er tilpasset situationen. Vores ambition er at bevare vores servicetilbud til vores kunder i så høj grad som muligt.
Vi beder om, at kunder og partnere tager deres forholdsregler. Dette er en fælles opgave, som alle bør bidrage til for at minimere de samfundsmæssige udfordringer, som vi nu står overfor.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din kontaktperson eller direkte på telefon (+ 45) 70 111 777.