Årsregnskab IBKA A/S i Danmark for 2018

IBKA A/S havde i 2018 en høj aktivitet og et tilfredsstillende resultat

IBKA A/S realiserede i 2018 en omsætning på 93,5 mio. DKK og en vækst på 13% i forhold til året før. Årets resultat ligger på 9,9 mio. DKK.

Væksten har fundet sted i både Danmark og i udlandet, og eksporten udgør fortsat ca. 60% af den samlede omsætning.

" Væksten hos IBKA A/S er en kombination af højere aktivitet hos vores primære kunder end året før, og en større geografisk spredning i vores serviceydelser samt en specialisering af ydelserne til vores kunder. Lønsomheden i virksomheden er også blevet forbedret siden sidste år, hvor vi specielt har haft fokus på at løse opgaverne hos kunderne hurtigst muligt til gavn for både kunderne og for at nedbringe vores omkostninger på projekterne. Desuden har et øget samarbejde med de øvrige IBKA-selskaber i Nordeuropa haft en positiv effekt for selskabet i 2018, idet udnyttelsesgraden af mandskab og udstyr er blevet yderligere optimeret i hele IBKA-gruppen"

Udtaler administrerende direktør Henrik Lorentsen Bøgeskov.

I 2018 blev aktiviteterne i England udskilt fra IBKA A/S i Danmark til et selvstændigt selskab i IBKA-gruppen, der dermed ikke indgår i IBKA Danmarks nøgletal for 2018 og fremover.